Voorwaarden en Condities

Voorwaarden van de Dienst

Contactgegevens
Vragen over de Servicevoorwaarden kunnen worden gericht aan info@coolenator.com.

Adres: Baambrugse Zuwe 11, 3645 AA,Vinkeveen, Nederland.
Handelsnummer (KvK): 34135819
BTW/BTW-nummer: NL809335529B01

Deze website wordt beheerd door Coolenator. Overal op de site worden de termen “wij”, “ons” en “onze” gebruikt.
verwijzen naar Coolenator. Coolenator biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, hulpmiddelen en
diensten beschikbaar op deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en mededelingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, neemt u deel aan onze “Dienst” en
gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”),
met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en beleidslijnen waarnaar hierin wordt verwezen en/of
beschikbaar via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief zonder
beperking van gebruikers die browser, verkoper, klant, handelaar en/of bijdrager zijn van
inhoud.
Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door
toegang tot of gebruik van enig deel van de site, gaat u akkoord met deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot
de website of het gebruik van diensten. Als deze Voorwaarden worden beschouwd als een aanbod,
aanvaarding is uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.
Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid
om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website
na het plaatsen van wijzigingen betekent dat u deze wijzigingen aanvaardt.
Onze winkel wordt gehost op WordPress met woocommerce. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform
waardoor wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

DEEL 1 – ONLINE WINKELVOORWAARDEN
Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste de leeftijd hebt van
meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en u ons toestemming heeft gegeven om minderjarige kinderen van u gebruik te laten maken van deze site.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de dienst geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot
copyright wetten).

U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard overbrengen. Een inbreuk of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

DEEL 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment service te weigeren aan iedereen, om welke reden dan ook.

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens), kan worden
onversleuteld overgedragen en betreffen (a) transmissies via verschillende netwerken; en (b)
wijzigingen om zich aan te passen aan de technische eisen van de aangesloten netwerken of apparaten.
Kredietkaartinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.
U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Dienst te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren,
gebruik van de dienst, of toegang tot de dienst of enig contact op de website via welke de dienst wordt verleend, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De in deze overeenkomst gebruikte kopjes zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen geen beperking of
anderszins deze Voorwaarden beïnvloeden.

SECTIE 3 – JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als de op deze site beschikbaar gestelde informatie niet nauwkeurig, volledig
of stroom. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primair overleg,
nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen. Elk vertrouwen op de
materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet
en is alleen bedoeld als referentie. Wij behouden ons het recht voor de inhoud te wijzigen
van deze site op elk moment, maar wij zijn niet verplicht de informatie op onze site bij te werken.

U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om veranderingen op onze site te controleren.

DEEL 4 – WIJZIGINGEN VAN DE DIENST EN DE PRIJZEN
De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor de Dienst (of een deel of inhoud daarvan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of jegens derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

AFDELING 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online via de website verkrijgbaar zijn. Deze
producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild
volgens ons retourbeleid.
Wij hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en beelden van onze
producten die in de winkel verschijnen. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur op uw computermonitor juist is.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. Wij kunnen dit recht per geval uitoefenen.
basis. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken.
Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd, uitsluitend ter beoordeling van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment te beëindigen.
tijd. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig indien verboden.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van door u gekochte of verkregen producten, diensten, informatie of ander materiaal aan uw verwachtingen voldoet, of dat eventuele fouten in de Dienst worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN REKENINGINFORMATIE
Wij behouden ons het recht voor elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken,
de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze
beperkingen kunnen bestaan uit bestellingen die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart, en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat
dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat bij de bestelling is opgegeven.

Wij behouden ons het recht voor orders te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.
U gaat ermee akkoord actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en rekeninginformatie te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U gaat ermee akkoord uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat
zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.
Bekijk voor meer details ons Retourbeleid.

DEEL 7 – OPTIONEEL GEREEDSCHAP
Wij kunnen u toegang verschaffen tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle of inbreng hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang tot dergelijke hulpmiddelen bieden “zoals ze zijn” en “zoals ze beschikbaar zijn” zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige
goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor uw gebruik van
optionele hulpmiddelen van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools aangeboden via de site is geheel op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en instemt met de voorwaarden op
welke instrumenten door de betrokken derde partij(en) worden verstrekt.
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies via de website aanbieden.
(waaronder het uitbrengen van nieuwe instrumenten en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten moeten
zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 – LINKS VAN DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Dienst kunnen materialen bevatten van
derden.
Links van derden op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij
geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen van derden
of websites, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten,
middelen, inhoud, of andere transacties in verband met een derde partij
websites. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u
begrijp ze voordat u een transactie aangaat. Klachten, vorderingen, bezwaren of
vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 – OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN
Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld inzendingen voor wedstrijden) of
zonder een verzoek van ons u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere
materiaal, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk “opmerkingen”),
gaat u ermee akkoord dat wij te allen tijde, zonder beperking, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden,
alle opmerkingen die u ons toestuurt, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn
en is niet verplicht (1) om opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om te betalen
compensatie voor eventuele opmerkingen; of (3) te reageren op eventuele opmerkingen.
Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die wij in
onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch zijn,
obsceen of anderszins verwerpelijk is of inbreuk maakt op de intellectuele eigendom van een partij of deze
Servicevoorwaarden.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, waaronder
auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. Verder
gaat ermee akkoord dat uw commentaren geen lasterlijke of anderszins onwettige, beledigende of
obsceen materiaal, of een computervirus of andere malware bevatten die op enigerlei wijze
de werking van de Dienst of een gerelateerde website beïnvloeden. U mag geen valse e-mail gebruiken

adres, je voordoen als iemand anders dan jezelf, of anderszins ons of derden misleiden…
partijen over de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u men hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig commentaar dat door u of een derde partij wordt geplaatst.

SECTIE 10 – PERSOONSGEGEVENS
Uw verstrekking van persoonlijke informatie via de winkel valt onder onze Privacy
Beleid. Bekijk ons privacybeleid hier.

SECTIE 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN
Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die
typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen die betrekking hebben op productbeschrijvingen,
prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij
behouden zich het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en te wijzigen of bij te werken
informatie of bestellingen annuleren indien informatie in de Dienst of op een gerelateerde website is
op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).
Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de Dienst of op enige
gerelateerde website, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve indien wettelijk vereist.
In de Dienst of op een gerelateerde website wordt geen specifieke update- of verversingsdatum toegepast, indien
worden opgevat dat alle informatie in de Dienst of op een gerelateerde website is
gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 – VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden
van het gebruik van de site of de inhoud ervan: (a) voor enig onwettig doel; (b) anderen te verzoeken om
onwettige handelingen te verrichten of daaraan deel te nemen; c) internationale, federale,
provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen; d) inbreuk maken op of schenden van
onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastig te vallen,
misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van
geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etniciteit, ras, leeftijd, nationale oorsprong of handicap; f) om
valse of misleidende informatie verstrekken; (g) virussen of andere types van
kwaadaardige code die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of
werking van de Dienst of van een gerelateerde website, andere websites of het internet; (h) om
de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) te spammen, phishen, pharmen, voorwenden,
spinnen, kruipen of schrapen; (j) voor enig obsceen of onzedelijk doel; of (k) het hinderen of
de beveiligingsfuncties van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of
het internet. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of enige gerelateerde
website voor het schenden van een van de verboden vormen van gebruik.

SECTIE 13 – AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat uw gebruik van onze dienst
ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst zullen zijn
nauwkeurig of betrouwbaar.
U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen
of de dienst te allen tijde annuleren, zonder kennisgeving aan u.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de dienst op uw eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die via de dienst aan u worden geleverd zijn (behalve als
uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd ‘as is’ en ‘as available’ voor uw gebruik, zonder enige
verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle
impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een
bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen Coolenator, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers,
stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of enige
directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook,
waaronder, zonder beperking, gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervanging
kosten, of enige soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte
aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de dienst of enig product verkregen
gebruik van de dienst, of voor enige andere vordering die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of enige
product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of
schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product)
gepost, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs als ze op de hoogte zijn gesteld van hun
mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking niet toestaan
van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, in dergelijke staten of rechtsgebieden, onze
aansprakelijkheid is beperkt tot de maximaal wettelijk toegestane omvang.


SECTIE 14 – SCHADELOOSSTELLING
U gaat ermee akkoord Coolenator en onze moeder- en dochterondernemingen te vrijwaren en te verdedigen,
partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners,
onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, vrijwaren van elke claim of eis,
inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw
schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar wordt verwezen, of uw
schending van de wet of de rechten van derden.


AFDELING 15 – SCHEIDBAARHEID
In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig
of onuitvoerbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin uitvoerbaar zijn in de ruimste zin van het woord.
toegestaan door het toepasselijke recht, en het niet-afdwingbare gedeelte wordt geacht te zijn gescheiden.
van deze Servicevoorwaarden, zal een dergelijke vaststelling geen invloed hebben op de geldigheid en
uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.


SECTIE 16 – BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, zullen
de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden overleven.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. Jij
kan deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer wenst te
onze diensten te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Indien u naar ons eigen oordeel niet voldoet, of wij vermoeden dat u niet heeft voldaan aan een voorwaarde
of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook te allen tijde beëindigen
zonder kennisgeving en u blijft aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van
beëindiging; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.


SECTIE 17 – GEHELE OVEREENKOMST
Wanneer wij enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, zal
vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsvoorschriften die door ons op deze site of in
met betrekking tot de Dienst vormt de volledige overeenkomst en afspraak tussen u
en ons en bepalen uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige
overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons
(inclusief, maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet worden uitgelegd als
tegen de opstellende partij.


SECTIE 18 – TOEPASSELIJK RECHT
Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten leveren zullen
worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Baambrugse Zuwe 11, 3645
AA, Vinkeveen, Nederland.


SECTIE 19 – WIJZIGINGEN VAN DE SERVICEVOORWAARDEN
U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment bekijken op deze pagina.
Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, delen van deze website bij te werken, te wijzigen of te vervangen.
Servicevoorwaarden door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om
Controleer onze website regelmatig op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website
of de Dienst na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden vormt
acceptatie van die veranderingen.


SECTIE 20 – CONTACTINFORMATIE
Vragen over de Servicevoorwaarden kunnen worden gericht aan info@coolenator.com.